O nas

Poniedziałek, 17. września 2018
Opierając się na wieloletnich doświadczeniach pedagogicznych proponujemy Państwu
nowoczesne rozwiązania w zakresie nauczania tenisa. Nasze podejście dydaktyczne
koncentruje siÄ™ na aspektach rywalizacji i wspóÅ‚zawodnictwa w ramach tenisa oraz w
zakresie innych aktywności fizycznych przygotowujących do tej dyscypliny sportu.
Naszym celem jest przygotowanie do rywalizacji w formach rekreacyjnych oraz w sporcie
klasyfikowanym. Mamy nadzieję, że dzięki Szkole Tenisa Let's Play nasi uczniowie odnajdą
radość i satysfakcję z gry w tenisa.
 
Dlaczego powstaÅ‚a SzkoÅ‚a Tenisa Let's Play ?
Szkoła powstała z myślą praktycznego urzeczywistniania programu Międzynarodowej
Federacji Tenisowej znanego pod hasÅ‚em Play and Stay. GÅ‚ówna idea programu polega na
zapoznaniu uczestnika z podstawowymi umiejętnościami tenisowymi w formie uproszczonej
(lekkie rakiety i piłki, niska siatka, zmniejszone pole kortu), co w następnej kolejności
umożliwia wczesne wspóÅ‚zawodnictwo w formie gier i zabaw.
 
Cele Szkoły
Wprowadzanie najnowszych metod nauczania tenisa w rekreacji i sporcie, które
umożliwia - stosowanie indywidualnego podejścia do procesu nauczania każdego ucznia
 
 • uzyskanie peÅ‚nej satysfakcji i przyjemnoÅ›ci z uczestnictwa w zajÄ™ciach
 • optymalny rozwój utalentowanym osobom
 • komfortowe warunki zajęć dla uczniów grajÄ…cych rekreacyjnie
 • dostosowanie intensywnoÅ›ci zajęć do indywidualnych możliwoÅ›ci każdego ucznia
 • szybkie opanowanie podstaw gry przez każdego
 • wykorzystanie umiejÄ™tnoÅ›ci tenisowych w aspekcie ćwiczeÅ„ zdrowotnych

 

 

mgr Bogusia Nowak - zaÅ‚ożycielka szkoÅ‚y - szefowa wszystkich szefów :)

Wieloletnie doświadczenia w pracy jako instruktor tenisa ziemnego

 • absolwentka AWF WrocÅ‚aw
 • mgr Turystyki i rekreacji
 • instruktor tenisa ziemnego
 • instruktor narciarstwa zjazdowego
 • kierownik obozów
 • wychowawca kolonijny

   

mgr Maciej Damski - wspóÅ‚zaÅ‚ożyciel szkoÅ‚y, kierownik szkoÅ‚y

Wieloletnie doświadczenia w pracy jako instruktor narciarstwa

 • absolwent AWF WrocÅ‚aw
 • mgr Wychowania Fizycznego kierunek Menedżer Sportu
 • instruktor narciarstwa PZN
 • instruktor sportu – pÅ‚ywanie
 • instruktor żeglarstwa MENiS
 • instruktor tenisa ziemnego
 • certyfikat nurkowania OWD
 • kierownik obozów
 • wychowawca kolonijny

 

dr Mariusz Nowak - kierownik wyszkolenia

30 lat doświadczenia jako trener tenisa

 • dr Nauk o Kulturze Fizycznej
 • trener I klasy PZT
 • trener II klasy w tenisie na wózkach
 • instruktor narciarstwa PZN
 • patent Sternika Jachtowego
 • kierownik Obozów
 • wychowawca kolonijny